Zespół moich cech

GŁÓWNY CEL: Zostawienie świata lepszym, niż go zastałem.

Zaprogramowane cechy główne:

 • Silnie rozwinięty zmysł estetyczny
 • Analityczny umysł do odkrywania nowych rozwiązań
 • Pomysłowość w rozwiązaniu problemów istotnych i racjonalnych

Zaprogramowane wartości:

 • Indywidualność – wyrazistość wyrażana wyjątkowością, oryginalnością
 • Kreatywność – wyrazistość wyrażana innowacyjnością, nieznanym
 • Wolność – wyrazistość wyrażana zgodnie z własnym przekonaniem

Zaprogramowane cechy charakteru:

 • Niezależność – chęć podporządkowania się wyłącznie samemu sobie
 • Intuicyjność – wiara w najwyższe dobro wewnętrznej intuicji
 • Wrażliwość – wysoki pułap podatności na bodźce
 • Wyobraźnia – bezgraniczność umysłu i pomysłów

Zaprogramowanie artystyczne:

 • Przypływ szczęścia powoduje auto ekspresja, wyrażanie artystycznej wizji, która pozwala mi komunikować siebie poprzez twórczość
 • Stworzony do pracy z wyobraźnią, do rozwiązywania problemów twórczych w wyjątkowy, niekonwencjonalny sposób
 • Stworzony do pracy z elementami wizualnymi jak formy, kolory, wzory
 • Uwielbiam grafików, muzyków, pisarzy, copywriterów, architektów, dyrektorów kreatywnych czy projektantów

Zaprogramowanie biznesowe:

 • Stworzony do pracy związanej z prowadzeniem projektu, wywieraniem wpływu na stanowiskach kierowniczych, aby podejmować decyzje

Zaprogramowane sposób działania:

 • Działanie nieustrukturyzowane, do wyrażania wyjątkowości i piękna
 • Działanie bez surowych procedur, których trzeba przestrzegać
 • Działanie nieszablonowe – skupiając się tylko na tym co robię

Zaprogramowane zainteresowania:

 • Szeroko pojęta sztuka jak gry, muzyka, teatr, architektura, literatura, malarstwo, taniec, filmy, rzeźba, fotografia, wzornictwo
 • Wyobraźnia, wyrażanie siebie i doświadczenia artystyczne
 • Zarządzanie, sprzedaż i przedsiębiorczość

Zaprogramowane WADY:

 • Destrukcyjny wpływ działania w ustalonych, logicznych systemach do osiąganiach realnych i rzeczywistych celów
 • Destrukcyjny wpływ działania jako służba innym, preferowany tryb działania pełen niebezpieczeństw i niestabilności
 • Destrukcyjny wpływ działania związany z bezpośrednim pomaganiem, edukacją, opieką nad innymi czy obsługą klientów
 • Destrukcyjny wpływ działań związanych z koniecznością użycia narzędzi, maszyn lub umiejętności fizycznych
 • Destrukcyjny wpływ działań związanych z główkowaniem, pracy nad teoriami, badaniami i poszukiwaniami problemów abstrakcyjnych
 • Destrukcyjny wpływ działania związany z nauką, technologiami czy środowiskiem akademickim
 • Destrukcyjny wpływ działania związany z danymi i procesami
 • Destrukcyjny wpływ działania związany z zorganizowanym środowiskiem, wykonującym precyzyjną robotę
 • Destrukcyjny wpływ działania związany z księgowością, systemami IT, administracji czy pilnowaniem biura