OSOBOWOŚĆ

NAPĘD: Zostawienie świata lepszym, niż go zastałem.

JA:

Silnie rozwinięty zmysł estetyczny
Analityczny umysł do nowych rozwiązań
Pomysłowy w rozwiązywaniu problemów (istotnych,racjonalnych,złożonych)

WARTOŚCI:

Indywidualnośc = wyraziste i wyjątkowe
Kreatywność = nowe lub oryginalne
Oryginalność = niekopia, niewzór, nieznane
Wolność = zgodne z własną wolą

CECHY:

Niezależność = brak podporządkowania
Intuicyjnośc = kierowanie się intuicją
Wrażliwość = podatność na bodźce
Wyobraźnia = bezgraniczność umysłu

PRACA ART:

Kocham pracę artystyczną, obejmującą różne rodzaje sztuki/autoekspresji
Kocham pracę twórczą, która pozwoli komunikować moją artystyczną wizję
Kocham pracę z wyobraźnią, do rozwiązywania problemów twórczych w sposób wyjątkowy
Kocham pracę z elementami wizualnymi jak formy, kolory czy wzory
Kocham pracę, która powiązana jest z twórczymi doświadczeniami, które stymulują zmysły
Bardzo szanuje zawody typu: grafik, muzyk, pisarz, copywriter, architekt, dyr. kreatywny, projektant

PRACA BIZNES:

Kocham pracę związaną z prowadzeniem projektu, wywieraniem wpływu i zarządzaniem innymi
Kocham pracę na stanowiskach kierowniczych, aby podejmować deczję i realizować projekty

ŚRODOWISKO PRACY:

Kocham pracować w sposób nieustrukturyzowany, gdzie mogę wyrażać wyjątkowość i piękno
Kocham pracować bez surowych procedur, których należy przestrzegać
Kocham pracować gdy mogę myśleć w sposób nieszablonowy i skupić się na tym co robię

ZAINTERESOWANIA:

Czerpię radość ze sztuki, gier, muzyki, dramatów, tańca, architektury i literatury
Interesuje mnie wyobraźnia, wyrażanie siebie i doświadczenia artystyczne
Bardzo pociągają mnie tematy związane z zarządzaniem, sprzedażą i przedsiębiorczością

NIE DLA MNIE:

Nie cieszy mnie praca w ustalonych, logicznych systemach do osiągania rzeczywistych celów
Nie cieszy mnie praca jako służba innym, preferuję pracę niezależną, pełną niebezpieczeństw i niestabilności
Nie cieszy mnie praca związana z pomaganiem, edukacją, opiece nad innymi czy obsługą klientów
Nie cieszy mnie praca wymagająca użycia narzędzi, maszyn lub umiejętności fizycznych
Nie cieszy mnie praca związana z myśleniem, teoriami, badaniami, poszukiwaniami i problemami abstrakcyjnymi
Nie cieszy mnie praca związana z nauką, technologiami czy środowiskiem akademickim
Nie cieszy mnie praca związania z zarządzaniem danymi, procesami
Nie cieszy mnie praca w zoorganizowanym środowisku, które wykonuje tylko precyzyjną robotę
Nie cieszy mnie praca w dziedzinie księgowości, systemów IT, administracji nad biurem